Το Ε.Σ.Ρ. είναι αρμόδιο να ελέγχει παραβάσεις της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας που αφορούν το περιεχόμενο του προγράμματος και ενεργοποιεί τον μηχανισμό ελέγχου, που μπορεί να καταλήξει και στην έκδοση κυρωτικής απόφασης αφού αξιολογήσει πρώτα το περιεχόμενο της καταγγελίας, η οποία συστήνεται να είναι επώνυμη.

Το Ε.Σ.Ρ. δεν είναι αρμόδιο να ελέγχει παραβάσεις της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας που αφορούν το περιεχόμενο του προγράμματος στο διαδίκτυο (internet).

 

Για να υποβάλετε μία καταγγελία:

> Κάνετε λήψη του αρχείου complaint-word και αφού προχωρήσετε στην συμπλήρωσή του με την καταγγελία σας μπορείτε να το αποστείλετε (ως συνημμένο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaint@esr.gr .

> Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου Microsoft Word, πληκτρολογήστε την καταγγελία σας βάσει ενδεικτικού υποδείγματος και αποστείλετέ την στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaint@esr.gr .

 

 

Προσοχή:

  • Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) καταγγελίας το οποίο έχει χαρακτηριστεί από τα συστήματα ανίχνευσης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, όπως το Spam Experts που χρησιμοποιεί το σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Ε.Σ.Ρ., ως spam/phishing/malware/virus θα διαγράφεται αυτομάτως.
  • Η ηλεκτρονική διεύθυνση complaint@esr.gr χρησιμοποιείται μόνον για την υποβολή καταγγελίας και όχι για την επικοινωνία με το Ε.Σ.Ρ.

 


 

Για καταγγελίες που αφορούν  ζητήματα κινητής/σταθερής τηλεφωνίας ή διαδικτύου, μπορείτε να απευθύνεστε στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, www.eett.gr.

→ Για καταγγελίες που αφορούν μη απόδοση επάθλου τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών διαγωνισμών, μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Καταναλωτή, www.synigoroskatanaloti.gr.

→ Για καταγγελίες που αφορούν θέματα κακής λήψης της τηλεοπτικής εκπομπής, ελέγξτε την ρύθμιση του δέκτη ή της κεραίας σας, ή μπορείτε να απευθύνεστε στον πάροχο δικτύου DIGEA www.digea.gr.