Προς διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να γνωστοποιήσουν την συμμετοχή τους με email στην διεύθυνση tv@esr.gr μέχρι την Παρασκευή 22/12/2017 και ώρα 8:00 π.μ.

Λόγω του περιορισμένου χώρου της αίθουσας της Ολομέλειας, παρακαλούμε να παρασταθούν μέχρι δύο εκπρόσωποι ανά ενδιαφερόμενο