Από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανακοινώνεται ότι, για τον τρόπο που οι τηλεοπτικοί σταθμοί παρουσίασαν το έγκλημα της απαγωγής ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη, έχουν ορισθεί ήδη εισηγητές, που μελετούν το θέμα νομικά και ουσιαστικά, κυρίως δε αν διαπράχθηκαν (πρόσθετα) αδικήματα εις βάρος του θύματος.