Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διοργάνωσε στις 27/10/2020 σε συνεργασία με την Ιταλική εταιρεία ΙΤ Media Consulting και την υποστήριξη της Ιταλικής Αρχής, AGCOM, διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της νέας Οδηγίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες