Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διοργάνωσε στις 27/10/2020 σε συνεργασία με την Ιταλική εταιρεία ΙΤ Media Consulting και την υποστήριξη της Ιταλικής Αρχής, AGCOM, διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της νέας Οδηγίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διοργάνωσε στις 9 Ιουλίου 2020 σε συνεργασία με την εταιρεία ΙΤ Media Consulting και την υποστήριξη της Ιταλικής Αρχής AGCOM, διαδικτυακό σεμινάριο με αντικείμενο συζήτησης τις εξελίξεις σε σχέση με την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες, την προσέγγιση της Ελλάδας, τα ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τα νέα μέσα και τις θέσεις των παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών

Από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανακοινώνεται ότι, για τον τρόπο που οι τηλεοπτικοί σταθμοί παρουσίασαν το έγκλημα της απαγωγής ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη, έχουν ορισθεί ήδη εισηγητές, που μελετούν το θέμα νομικά και ουσιαστικά, κυρίως δε αν διαπράχθηκαν (πρόσθετα) αδικήματα εις βάρος του θύματος

Αρχείο Ανακοινώσεων (πριν το 2017) και Δελτίων Τύπου (πριν το 2016) στο Αποθετήριο Εγγράφων.