Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διοργάνωσε στις 9 Ιουλίου 2020 σε συνεργασία με την εταιρεία ΙΤ Media Consulting και την υποστήριξη της Ιταλικής Αρχής AGCOM, διαδικτυακό σεμινάριο με αντικείμενο συζήτησης τις εξελίξεις σε σχέση με την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες, την προσέγγιση της Ελλάδας, τα ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τα νέα μέσα και τις θέσεις των παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών

Από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανακοινώνεται ότι, για τον τρόπο που οι τηλεοπτικοί σταθμοί παρουσίασαν το έγκλημα της απαγωγής ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη, έχουν ορισθεί ήδη εισηγητές, που μελετούν το θέμα νομικά και ουσιαστικά, κυρίως δε αν διαπράχθηκαν (πρόσθετα) αδικήματα εις βάρος του θύματος