Προκήρυξη 1/2019 – Αναρτήθηκαν: i) αρχείο Excel για τον κωδικοποιημένο κατάλογο των δικαιολογητικών, ii) οδηγίες παραλαβής φυσικού αρχείου-δικαιολογητικών / ποια δικαιολογητικά προσκομίζονται χωριστά από τον σφραγισμένο φάκελο και iii) έντυπο παράδοσης-παραλαβής φακέλου υποψηφιότητας για την συμμετοχή στη δημοπρασία των δύο (2) αδειών παρόχων ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας