Νέα αλλαγή έναρξης του χρόνου αποσφράγισης των φακέλων υποψηφιότητας – Προκήρυξη 1/2017: ανακοινώνεται ότι, λόγω της νέας εξαγγελθείσας απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς την Δευτέρα 15/1/2018, η αποσφράγιση των φακέλων υποψηφιότητας μετατίθεται για την Τρίτη 16/1/2018 και ώρα 9:00 π.μ.

Αρχείο Ανακοινώσεων (πριν το 2017) και Δελτίων Τύπου (πριν το 2016) στο Αποθετήριο Εγγράφων.