Απόφαση Ε.Σ.Ρ. 1/2022 «Εγγραφή Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων και Οικείων Παρόχων στο Μητρώο Επιχειρήσεων»
Μητρώο παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας (πλην επίγειων υπηρεσιών)
Αίτηση στο Μητρώο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και οικείων παρόχων