Απόφαση Ε.Σ.Ρ. 1/2022 «Εγγραφή Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων και Οικείων Παρόχων στο Μητρώο Επιχειρήσεων»
Μητρώο νέων οπτικοακουστικών υπηρεσιών (Νέο)
Αίτηση στο Μητρώο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και οικείων παρόχων
Φόρμα ελέγχου στοιχείων για την εγγραφή ή μη στο Μητρώο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων