Απόφαση Ε.Σ.Ρ. 1/2022 «Εγγραφή Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων και Οικείων Παρόχων στο Μητρώο Επιχειρήσεων»
Μητρώο νέων οπτικοακουστικών υπηρεσιών
Αίτηση στο Μητρώο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και οικείων παρόχων
Φόρμα ελέγχου στοιχείων για την εγγραφή ή μη στο Μητρώο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων
Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Μέσων Επικοινωνίας σύμφωνα με το Ν. 4779/2021