Απόφαση Ε.Σ.Ρ. 1/2022 «Εγγραφή Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων και Οικείων Παρόχων στο Μητρώο Επιχειρήσεων» (αρχείο pdf)
Μητρώο νέων οπτικοακουστικών υπηρεσιών (αρχείο Excel)
Αίτηση στο Μητρώο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και οικείων παρόχων (αρχείο Excel)
Φόρμα ελέγχου στοιχείων για την εγγραφή ή μη στο Μητρώο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (αρχείο Word)
Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Μέσων Επικοινωνίας σύμφωνα με το Ν. 4779/2021 (αρχείο pdf)