Υφιστάμενη νομοθεσία και νομολογία επιλεγμένων τομέων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέχρι τον Ιανουάριο του 2017.
Στο αρχείο Acrobat (pdf) που μπορείτε να δείτε την νομοθεσία, όλοι οι δεσμοί είναι ενεργοί και οδηγούν προς τα σχετικά κείμενα.

 


 

(*) Από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας https://media.gov.gr/kodikopoiisi-nomothesias-mme/