Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Οδηγία 1/2023 για τη σήμανση των οπτικοακουστικών προγραμμάτων που μεταδίδονται από παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και την προστασία των ανηλίκων.

Για να δείτε την Οδηγία, κάνετε κλικ εδώ.