Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Οδηγία 1/2024 για τα δικαιολογητικά ελέγχου μεταβιβάσεων ή μετασχηματισμών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών επιχειρήσεων.

Για να δείτε την Οδηγία, κάνετε κλικ εδώ.

Με βάση το κείμενο της Οδηγίας έχουν συνταχθεί κατάλογοι δικαιολογητικών ανά περίπτωση ελέγχου.

Για τους καταλόγους ελέγχου μεταβιβάσεων – μετασχηματισμών ραδιοφωνικών σταθμών κάνετε κλικ εδώ.

Για τους καταλόγους ελέγχου μεταβιβάσεων – μετασχηματισμών τηλεοπτικών σταθμών κάνετε κλικ εδώ.

Τα δικαιολογητικά και ο κατά περίπτωση κατάλογος, υποβάλλονται στο Ε.Σ.Ρ. από κοινού με τις γνωστοποιούμενες πράξεις.