Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Οδηγία 2/2022 με θέμα «Μητρώο αλλοδαπών καναλιών που μεταδίδονται στην Ελλάδα».

Στόχος της Οδηγίας είναι να καταγραφούν τα αλλοδαπά τηλεοπτικά κανάλια που αναμεταδίδονται στην Ελλάδα από παρόχους συνδρομητικών υπηρεσιών και άλλες πλατφόρμες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 7 Ν. 4779/2021».

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα Χρήσιμα (Έντυπα, Αιτήσεις, κ.τ.λ.) της ιστοσελίδας του Ε.Σ.Ρ.