Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η νέα τροποποιημένη φόρμα (σε μορφή excel) που επισυνάπτεται στην Οδηγία 2/2023 για την τήρηση από τους παρόχους των κανόνων της πολιτικής πολυφωνίας. Για να την δείτε, κάνετε κλικ εδώ.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας του ΕΣΡ 2/2023 που διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται από 1.1.2024, και με στόχο την διευκόλυνση για ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα των παρόχων ως προς την υποβολή στο ΕΣΡ των απαιτούμενων στοιχείων πολιτικής πολυφωνίας, μετά από την από 21.3.2024 απόφαση της Ολομέλειας του ΕΣΡ τροποποιήθηκε και έλαβε πιο απλοποιημένη μορφή η πρώτη επισυναπτόμενη στην Οδηγία φόρμα.

Οι πάροχοι οφείλουν να συμπληρώνουν και να υποβάλουν στο ΕΣΡ τη φόρμα αυτή μηνιαίως από 1.1.2024.

Υπενθυμίζεται ότι θα συνυποβάλλεται μαζί και η ήδη διαβιβασθείσα στους παρόχους φόρμα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία.

Κατά την προεκλογική περίοδο οι πάροχοι θα υποβάλλουν στο ΕΣΡ τις δύο ανωτέρω φόρμες συμπληρωμένες μόνο με ποσοτικά στοιχεία (και όχι ποιοτικά) για την σύνταξη της ετήσιας αναφοράς πολιτικής πολυφωνίας.

Σχετικό αρχείο Excel: τροποποιημένη φόρμα συλλογής στοιχείων πολιτικής πολυφωνίας