Ολοκληρώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2023 η Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Προγραμμάτων.

Ευχαριστούμε θερμώς όσους φορείς και πρόσωπα έλαβαν μέρος σε αυτήν.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση υποδοχής των παρατηρήσεων επί του Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Προγραμμάτων codes@esr.gr έχει απενεργοποιηθεί και δεν δέχεται πλέον ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails).

Το Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Προγραμμάτων θα εισαχθεί εκ νέου στην Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για τελική επεξεργασία και έγκριση, προκειμένου να αποσταλεί στη συνέχεια για την έκδοση του προβλεπόμενου από το άρθρο 51 παρ. 7 του Ν. 4779/2021 Προεδρικού Διατάγματος.

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος