Για να μεταβείτε στη σελίδα της Προκήρυξης, κάνετε κλικ εδώ.