Το ΕΣΡ οφείλει να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης και των γνώσεων των πολιτών σε σχέση με τα νέα ψηφιακά μέσα (άρθρο 35 Ν 4779/2021). Ο ψηφιακός γραμματισμός είναι αναγκαίος προκειμένου οι πολίτες μπορούν να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια και να αξιολογούν το περιεχόμενου που διατίθεται σε αυτά, δεδομένου ότι ο αριθμός και τα είδη των πηγών ενημέρωσης που προσφέρονται στο διαδίκτυο και η ευκολία πρόσβασης σε αυτές δημιουργούν πολλαπλούς κινδύνους για τον μη ενημερωμένο χρήστη.

Κάνετε κλικ εδώ για να δείτε video της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την ενδεδειγμένη χρήση του διαδικτύου με την ηθοποιό και συγγραφέα κ. Κάρμεν Ρουγγέρη.

Το ΕΣΡ παραθέτει σειρά πληροφοριών και εργαλείων τα οποία στοχεύουν στην ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά τους και τις ενέργειες στις οποίες μπορούν, κατά περίπτωση, να προβαίνουν όταν πιστεύουν ότι έρχονται σε επαφή με παράνομο (με την ευρεία έννοια του όρου) περιεχόμενο.