• Για να δείτε τις παρατηρήσεις από τον αποστολέα arctouros@outlook.com (George Arctouros, Journalist), οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν στις 11/1/2023, κάνετε κλικ εδώ.
  • Για να δείτε τις παρατηρήσεις από τον αποστολέα proedros@esiea.gr (Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΣΗΕΑ), οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν την 1/2/2023, κάνετε κλικ εδώ.
  • Για να δείτε τις παρατηρήσεις από τον αποστολέα arctouros@outlook.com (George Arctouros, Journalist), οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν στις 7/2/2023, κάνετε κλικ εδώ.
  • Για να δείτε τις παρατηρήσεις από τον αποστολέα press@poesy.gr (Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΟΕΣΥ), οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν στις 14/2/2023, κάνετε κλικ εδώ.
  • Για να δείτε τις παρατηρήσεις από τον αποστολέα Evangelos.Patsiantos@nova.gr (NOVA Legal & Regulatory), οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν στις 16/2/2023, κάνετε κλικ εδώ και για το αρχείο Word κάνετε κλικ εδώ.
  • Για να δείτε τις παρατηρήσεις από τον αποστολέα eriastra@ote.gr (Νομική Σύμβουλος-Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ {COSMOTE}), οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν στις 14/2/2023, κάνετε κλικ εδώ.
  • Για να δείτε τις παρατηρήσεις από τον αποστολέα contact@eitisee.gr (Γενικός Διευθυντής ΕΙΤΗΣΕΕ), οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν στις 28/2/2023, κάνετε κλικ εδώ. Για το αρχείο Word με τις παρατηρήσεις, κάνετε κλικ εδώ. Για το αρχείο Word με το τελικό κείμενο, κάνετε κλικ εδώ. Για την επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ στις 30/9/2021 προς το Ε.Σ.Ρ., κάνετε κλικ εδώ.
  • Για να δείτε τις παρατηρήσεις από τον αποστολέα info@eiira.gr (Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΙΙΡΑ), οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν την 1/3/2023, κάνετε κλικ εδώ και για το αρχείο Word κάνετε κλικ εδώ.
  • Για να δείτε τις παρατηρήσεις από τον αποστολέα kkouri@ert.gr (Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ΕΡΤ ΑΕ), οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν την 1/3/2023, κάνετε κλικ εδώ και για το αρχείο Word κάνετε κλικ εδώ.