Μη κυρωτική Σύσταση για τον τρόπο παρουσίασης περιπτώσεων αυτοκτονίας από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (για το κείμενο της Σύστασης πατείστε εδώ)