Το Ε.Σ.Ρ. εκπροσώπησαν ο Ειδικός Επιστήμονας – Νομικός Γεώργιος Αναγνωσταράς και ο Διοικητικός υπάλληλος Γεώργιος Καραηλίας.

Οι Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου ήταν: 1) Dis/misinformation, Plurality and Trust και 2) Media NRAs in a Digital Environment.

Οι παρουσιάσεις του Συνεδρίου είναι αναρτημένες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.epra.org/attachments.