Το Ε.Σ.Ρ. εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Αθανάσιος Κουτρομάνος, ο Καθηγητής Γεώργιος Πλειός-μέλος του Ε.Σ.Ρ. και η Χάρις Τσίγκου-Νομικός, Ειδική Επιστήμονας του Ε.Σ.Ρ.

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου αναλύθηκαν τα ζητήματα ένταξης των νέων ψηφιακών μέσων στο πεδίο προστασίας της Οδηγίας, καθώς και ο διευρυμένος ρόλος των Ανεξάρτητων Αρχών. Συζητήθηκε επίσης το ζήτημα της μετάδοσης ψευδών ειδήσεων (fake news) στο ψηφιακό περιβάλλον και παρουσιάστηκαν προτάσεις αγωγής του κοινού στα νέα μέσα (media literacy). Επί του ζητήματος των ψευδών ειδήσεων τοποθετήθηκε με εισήγησή του ο Καθηγητής κ. Γ. Πλειός (“Fake news and news culture: looking at the future”).

Τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σχετικά με το ρόλο και το μέλλον των δημόσιων τηλεοπτικών φορέων στην ψηφιακή εποχή. Η Νομικός-Ειδική Επιστήμονας του Ε.Σ.Ρ. Χάρις Τσίγκου,  ανέλυσε με εισήγησή της τις προκλήσεις και τις δυνατότητες διατήρησης της δημόσιας αποστολής των δημόσιων τηλεοπτικών φορέων (“Marking the difference: the preservation of the public-interest remit”).