Κατά τη Συνάντηση συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης των δύο Αρχών, τρόποι αντιμετώπισης των διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητάς τους και καταγγελιών, καθώς και  η δυνατότητα διοργάνωσης κοινής εκδήλωσης.

Αναλύθηκαν λεπτομέρειες της διοργάνωσης της 10ης Συνάντησης του BRAF (forum των ρυθμιστικών αρχών των χωρών της Μαύρης Θάλασσας),  στις αρχές Νοεμβρίου 2020, στην Αθήνα (η οποία τελικά ακυρώθηκε λόγω της Πανδημίας).

Από πλευράς Ε.Σ.Ρ. συμμετείχαν ο Πρόεδρος, κ. Αθανάσιος Κουτρομάνος, το Μέλος, Καθηγητής κ. Γιώργος Πλειός και η Ειδική Επιστήμονας – Νομικός Θεοδώρα Παπαδάκη.

Εκ μέρους του  RTUK, προσήλθαν το Μέλος του RTUK και Γενικός Γραμματέας του BRAF, κ. Taha YUCEL, καθώς και οι Ειδικοί Συνεργάτες, κ.κ. Ali KAPTAN και Ugur Can KOLANCI.