Το Ε.Σ.Ρ. εκπροσώπησαν ο Καθηγητής Γεώργιος Πλειός – μέλος του Ε.Σ.Ρ. και η Ειδική Επιστήμονας-Νομικός του Ε.Σ.Ρ., Θεοδώρα Παπαδάκη.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο κ. Πλειός παρουσίασε συνοπτικά το Ε.Σ.Ρ. και τα πεπραγμένα του έτους 2017 έως και σήμερα και η κα Παπαδάκη παρουσίασε όσες αποφάσεις έχει εκδώσει το Ε.Σ.Ρ. σε σχέση με το κεντρικό θέμα των συζητήσεων, το Διαδίκτυο, την ισχύουσα νομοθεσία και τις απόψεις της περί ανάγκης εναρμονίσεως του δικαίου των χωρών με αυτό της Ευρωπαικής Ενωσης και συνεργασίας των ανεξάρτητων αρχών τους.

Ακολούθησαν ανάλογες τοποθετήσεις από τις αντίστοιχες Αρχές των υπολοίπων Κρατών-μελών του BRAF.

Την δεύτερη μέρα της Συνάντησης έγινε, καταρχήν, συζήτηση για ενδεχόμενες δυνατότητες συνεργασιων. Η κα Παπαδάκη πρότεινε διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας με τις ρυθμιστικές αρχές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Στην συνέχεια, συζητήθηκε η ανάθεση της επόμενης Προεδρίας του BRAF.

Η πρόταση της νυν Προεδρίας (Τουρκία) ήταν να αναλάβει η Ελλάδα την επόμενη, με στήριξη και του “BSEC”, που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, ο Πρόεδρος του οποίου είναι Έλληνας και παρευρίσκετο στην Συνάντηση.

Επικράτησε η άποψη να μην δεχθεί το Ε.Σ.Ρ. για φέτος την Προεδρία, διότι την ίδια περίοδο έχει αναλάβει την διοργανωση συνάντησης  EPRA στην Αθήνα.

Tελικα , ανατέθηκε ξανά στην Τουρκία η επόμενη Προεδρία  και η μεθεπόμενη στην Ελλάδα, στο Ε.Σ.Ρ.

Το Προεδρείο ζήτησε, στην συνέχεια, από τα μέλη να αποστείλουν και εγγράφως τις θέσεις τους, για το θέμα της Συνάντησης, το Διαδίκτυο, ώστε να καταχωρηθούν στον Τόμο, που θα εκδώσει το ΒRAF και θα περιέχει τα δέκα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, με τις θέσεις των μελών του στις ετήσιες συναντήσεις αυτών των ετών.

Από το Ε.Σ.Ρ. απεστάλησαν αυτές εμπρόθεσμα.