Προς διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να γνωστοποιήσουν την συμμετοχή τους με email στην διεύθυνση tv@esr.gr μέχρι την Τετάρτη 6/2/2019 και ώρα 3:00 μ.μ.