Αθήνα, 24 Ιουλίου 2018                                                                         

Προς Όλους τους ενημερωτικούς τηλεοπτικούς και Ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας

Με βάση το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.2863/2000, του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. β΄ και 7 παρ. 1 και 2 του Π.Δ/τος 77/2003, σας παρακαλώ να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία κατά την παρουσίαση της τρέχουσας τραγικής συγκυρίας, ώστε να αποφευχθεί η συμβολή των Μ.Μ.Ε. στην πρόκληση περαιτέρω πανικού στο κοινό και περαιτέρω οδύνης στους παθόντες και στους πενθούντες.

Ο Πρόεδρος Ε.Σ.Ρ.

Αθανάσιος Κουτρομάνος


Για το ακριβές κείμενο της επιστολής, κάνετε κλικ εδώ