Μετά το 2017 δεν έχουν εκδοθεί Βεβαιώσεις Λειτουργίας Ραδιοφωνικών Σταθμών.

(σε συμπιεσμένη μορφή αρχείου zip)