Σύμφωνα με απόφαση της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. της 29.1.2019, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί τα στοιχεία των οποίων καταγράφονται στον οικείο πίνακα του ιστοχώρου του ΕΣΡ (www.esr.gr/ραδιόφωνο/Λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί ανά Νομό) οφείλουν να υποβάλουν τα προβλεπόμενα  έγγραφα για την ενημέρωση του Μητρώου Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ ως εξής:

 • Από Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου μέχρι Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 οι σταθμοί που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων.
 • Από Δευτέρα 4 Μαρτίου μέχρι Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 οι σταθμοί που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου.
 • Από Δευτέρα 18 Μαρτίου μέχρι Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 οι σταθμοί που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Θεσσαλίας, Κρήτης και νησιών Αιγαίου Πελάγους.

O Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. έχει εκδώσει σχετική απόφαση στην οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες υποβολής των απαραίτητων εγγράφων και γνωστοποιούνται υποδείγματα προς συμπλήρωση.

Προς διευκόλυνση υποβολής των στοιχείων στο Τμήμα Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., παρέχονται τα οχτώ (8) Έντυπα της εν λόγω απόφασης σε επεξεργάσιμη μορφή Microsoft Word :

 • Για το Έντυπο 1α: Διαβιβαστικό έγγραφο προς το Ε.Σ.Ρ. και κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων Εταιρειών, κάντε κλικ εδώ
 • Για το Έντυπο 1β: Διαβιβαστικό έγγραφο προς το Ε.Σ.Ρ. και κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων Ατομικών Επιχειρήσεων, κάντε κλικ εδώ
 • Για το Έντυπο 1γ: Διαβιβαστικό έγγραφο προς το Ε.Σ.Ρ. και κατάλογος υποβαλλόμενων Υπεύθυνων Δηλώσεων, κάντε κλικ εδώ
 • Για το Έντυπο 2: Υπεύθυνη Δήλωση για ασυμβίβαστες ιδιότητες, κάντε κλικ εδώ
 • Για το Έντυπο 3: Κατάσταση Μετόχων, κάντε κλικ εδώ
 • Για το Έντυπο 4: Κατάσταση Μελών Δ.Σ., κάντε κλικ εδώ
 • Για το Έντυπο 5: Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, κάντε κλικ εδώ
 • Για το Έντυπο 6: Στοιχεία Ταυτότητας Σταθμού, κάντε κλικ εδώ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Προσοχή: η αποστολή των στοιχείων στο e-mail radio@esr.gr θα γίνεται μόνον μέσω e-mail μηνύματος και όχι μέσω συνδέσμων (links) που παραπέμπουν σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, όπως π.χ. wetransfer, κλπ.

Τα επισυναπτόμενα αρχεία μπορούν να είναι συμπιεσμένα και να έχουν μέγιστο μέγεθος 20 Mb το καθένα. Χρησιμοποιήστε αξιόπιστο λογισμικό για τη συμπίεση, όπως το WinZip, το WinRAR, ή το 7zip και πριν μας στείλετε το συμπιεσμένο αρχείο κάντε μία δοκιμή (αποσυμπίεσης) στον υπολογιστή σας. 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία που υποβάλονται είναι πολλά, δημιουργήστε πολλά συμπιεσμένα αρχεία (με μέγιστο μέγεθος τα 20 Mb το καθένα) και επισυνάψτε τα στο ίδιο e-mail μήνυμα.