Αναρτήθηκε την Τετάρτη 15/2/2023 στη Διαύγεια η Απόφαση 9/2023 του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. για την ετήσια υποβολή στοιχείων των ραδιοφωνικών σταθμών που ξεκινά την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, ως εξής:

>> Από Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου μέχρι Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 οι σταθμοί που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων
>> Από Τρίτη 7 Μαρτίου μέχρι Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 οι σταθμοί που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου
>> Από Τετάρτη 22 Μαρτίου μέχρι Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 οι σταθμοί που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλίας, Κρήτης και νησιών Αιγαίου Πελάγους

Παρακαλούνται οι Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Σ για την ενημέρωση όλων των ιδιοκτητών ως προς την τήρηση της ως άνω υποχρεώσεως. Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην ως άνω απόφαση του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Πρακτικές πληροφορίες

Προς διευκόλυνση υποβολής παρέχονται τα σχετικά έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή Microsoft Word (docx):

  • Για το Έντυπο 1α Κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων (εταιρειών), κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 1β Κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων (ατομικών επιχειρήσεων), κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 1γ Κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων (ΝΠΔΔ, σωματείων, ΑΜΚΕ), κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 2: Υπεύθυνη Δήλωση περί ασυμβίβαστων ιδιοτήτων, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 3: Αναλυτική κατάσταση μετόχων, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 4: Αναλυτική κατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 5: Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 6: Στοιχεία ταυτότητας σταθμού, κάνετε κλικ εδώ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Επισημαίνεται ότι:

Δεν παραλαμβάνονται έγγραφα σε έντυπη μορφή με οποιοδήποτε τρόπο αποστολής. Η αποστολή των εγγράφων στο Ε.Σ.Ρ. γίνεται αποκλειστικά και μόνον μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ncrtv@otenet.gr και όχι μέσω συνδέσμων (links) που παραπέμπουν σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, όπως π.χ. Wetransfer, Google drive, κ.τ.λ.

– Τα έγγραφα θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν σκαναριστεί ευκρινώς και να είναι της μορφής pdf (Acrobat Reader) με μέγιστο μέγεθος αρχείου τα 20 Mb. Οιασδήποτε μορφής αρχεία, όπως π.χ. συμπιεσμένα αρχεία zip, rar ή αρχεία εικόνας jpg, tif, κ.τ.λ. ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτά.

– Τα αρχεία pdf θα φέρουν ως τίτλο το αναλυτικό περιεχόμενό τους (π. χ. «Έντυπο 1α, 1β, 1γ», «Έντυπο 2 μέλος ΔΣ Αριστοτέλους», Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης εταίρος Παναγιώτου», « Κατάλογος εργαζομένων», «Ασφαλιστική Ενημερότητα»).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων, ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου κάθε σταθμού καταχωρείται (εντός ευλόγου χρόνου) στη στήλη «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» του Μητρώου «Λειτουργούντες σταθμοί ανά νομό» (έγγραφο excel) που είναι αναρτημένος στον ιστοχώρο του Ε.Σ.Ρ. (www.esr.gr/ραδιόφωνο). Για το λόγο αυτό συστήνεται να μην επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το πρωτόκολλο του Ε.Σ.Ρ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπάλληλο του Ε.Σ.Ρ. κ. Αικατερίνη Δημητρακοπούλου στο 213-1502377 ή να αφήνουν το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) dimitrakopoulou@esr.gr.