Ανακοίνωση για την παράταση υποβολής στοιχείων των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων για το 2021

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1652/26-03-2021 αιτήσεως της «Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών» και ενόψει της τρέχουσας συγκυρίας της πανδημίας, ενημερώνονται οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν τα προβλεπόμενα έγγραφα για την ενημέρωση του Μητρώου Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., ότι η προθεσμία υποβολής των εν λόγω στοιχείων παρατείνεται κατά ένα τρίμηνο από την ημερομηνία που αρχικά είχε οριστεί ανά γεωγραφική ενότητα στη σχετική με το ανωτέρω θέμα ανακοίνωση της 17ης-2-2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Αρχική Ανακοίνωση της 17ης-2-2021

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. της 16ης Φεβρουαρίου 2021, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί τα στοιχεία των οποίων καταγράφονται στον οικείο πίνακα του ιστοχώρου του Ε.Σ.Ρ. (www.esr.gr/ραδιόφωνο/Λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί ανά Νομό) οφείλουν να υποβάλουν τα προβλεπόμενα  έγγραφα για την ενημέρωση του Μητρώου Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. ως εξής:

  • Από Δευτέρα 1 Μαρτίου μέχρι Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 οι σταθμοί που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων.
  • Από Τρίτη 16 Μαρτίου μέχρι Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 οι σταθμοί που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου.
  • Από Πέμπτη 1 Απριλίου μέχρι Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 οι σταθμοί που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Θεσσαλίας, Κρήτης και νησιών Αιγαίου Πελάγους.

O Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. έχει εκδώσει σχετική απόφαση στην οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες υποβολής των απαραίτητων εγγράφων.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Επισημαίνεται ότι:
– Η αποστολή των εγγράφων στο Ε.Σ.Ρ. γίνεται αποκλειστικά και μόνον μέσω e-mail.
– ΔΕΝ παραλαμβάνονται έγγραφα σε έντυπη μορφή με οποιοδήποτε τρόπο αποστολής.
– Τα έγγραφα θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν ψηφιοποιηθεί ευκρινώς σε συμπιεσμένη μορφή. Παρακαλείσθε, όπως στο συμπιεσμένο αρχείο να συμπεριλάβετε έγγραφο διαβιβαστικό με εμφανή την ονομασία «ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ».

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Προσοχή: η αποστολή των στοιχείων στο radio@esr.gr θα γίνεται μόνον μέσω e-mail μηνύματος με συνημμένα αρχεία και όχι μέσω συνδέσμων (links) που παραπέμπουν σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, όπως π.χ. Wetransfer, Google drive, κλπ.
Τα συνημμένα αρχεία υποχρεωτικά να είναι συμπιεσμένα και να έχουν μέγιστο μέγεθος 20 Mb το καθένα. Χρησιμοποιήστε αξιόπιστο λογισμικό για τη συμπίεση, όπως το WinZip, το WinRAR, ή το 7zip και πριν μας στείλετε το συμπιεσμένο αρχείο να κάνετε μία δοκιμή (αποσυμπίεσης) στον υπολογιστή σας.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Προς διευκόλυνση υποβολής παρέχονται τα σχετικά έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή Microsoft Word (doc):

  • Για το Διαβιβαστικό Έντυπο 1α (περιλαμβάνεται κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων) κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Διαβιβαστικό Έντυπο 1β (περιλαμβάνεται κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων) κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 2: Υπεύθυνη Δήλωση περί ασυμβίβαστων ιδιοτήτων, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 3: Αναλυτική κατάσταση μετόχων, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 4: Αναλυτική κατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 5: Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 6: Στοιχεία ταυτότητας σταθμού, κάνετε κλικ εδώ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Παρακαλούμε να μην επικοινωνείτε με το κεντρικό πρωτόκολλο του Ε.Σ.Ρ. για την υποβολή και πρωτοκόλληση των στοιχείων σας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με την υποβολή και πρωτοκόλληση των στοιχείων σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την κα Ροδόπη Μπιλιαρδή στο τηλέφωνο 213-1502324.