Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 2:00 μ.μ.

Διεύθυνση στην οποία κατατίθενται οι προσφορές: Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ε.Σ.Ρ., Αμερικής 5, 10564 Αθήνα, 3ος όροφος, τηλ. 213-1502300, fax 210-3319881, e-mail ncrtv@otenet.gr.


Για το πλήρες κείμενο του διαγωνισμού, κάνετε κλικ εδώ.