Σύμφωνα με απόφαση της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. της 22.1.2020, η ετήσια υποβολή στοιχείων στο Τμήμα Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. από όλους τους τηλεοπτικούς παρόχους επίγειας μετάδοσης θα γίνει μέχρι τη Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020. O Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. έχει εκδώσει σχετική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες υποβολής των απαραίτητων εγγράφων και γνωστοποιούνται υποδείγματα προς συμπλήρωση.

Η αποστολή των εγγράφων στο Ε.Σ.Ρ. γίνεται αποκλειστικά και μόνον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Μόνον εφόσον συντρέχει περίπτωση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων, οι δηλώσεις αυτές, εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή τους, θα πρέπει να αποστέλλονται στο Ε.Σ.Ρ. μεταγενέστερα και στην έντυπη μορφή τους.

 

Κάνετε κλικ εδώ για να μεταβείτε στη σχετική σελίδα υποβολής των στοιχείων.