Μη κυρωτική σύσταση προς τους δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς φορείς εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης σύσταση σχετικά με την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά στον τρόπο παρουσίασης των διαφημιστικών μηνυμάτων (Για το κείμενο της σύστασης πατήστε εδώ).