Σύμφωνα με απόφαση της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. της 16ης Φεβρουαρίου 2021, η ετήσια υποβολή στοιχείων στο Τμήμα Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. από όλους τους τηλεοπτικούς παρόχους επίγειας μετάδοσης θα γίνει μέχρι τη Τρίτη 23 Μαρτίου 2021.

O Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. έχει εκδώσει σχετική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες υποβολής των απαραίτητων εγγράφων.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Επισημαίνεται ότι:
– Η αποστολή των εγγράφων στο Ε.Σ.Ρ. γίνεται αποκλειστικά και μόνον μέσω e-mail.
– ΔΕΝ παραλαμβάνονται έγγραφα σε έντυπη μορφή με οποιοδήποτε τρόπο αποστολής.
– Τα έγγραφα θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν ψηφιοποιηθεί ευκρινώς σε συμπιεσμένη μορφή.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Προσοχή: η αποστολή των στοιχείων στο tv@esr.gr θα γίνεται μόνον μέσω e-mail μηνύματος με συνημμένα αρχεία και όχι μέσω συνδέσμων (links) που παραπέμπουν σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, όπως π.χ. Wetransfer, Google drive, κλπ.
Τα συνημμένα αρχεία υποχρεωτικά να είναι συμπιεσμένα και να έχουν μέγιστο μέγεθος 20 Mb το καθένα. Χρησιμοποιήστε αξιόπιστο λογισμικό για τη συμπίεση, όπως το WinZip, το WinRAR, ή το 7zip και πριν μας στείλετε το συμπιεσμένο αρχείο να κάνετε μία δοκιμή (αποσυμπίεσης) στον υπολογιστή σας.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Προς διευκόλυνση υποβολής παρέχονται τα σχετικά έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή Microsoft Word (docx):

  • Για το Έντυπο 1: Διαβιβαστικό έγγραφο και κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 2: Υπεύθυνη Δήλωση μετόχων, μέλη Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 3: Μετοχική Σύνθεση, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 4: Κατάσταση μελών Δ.Σ., κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 5: Υπεύθυνη Δήλωση νομίμων εκπροσώπων, κάνετε κλικ εδώ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Παρακαλούμε να μην επικοινωνείτε με το κεντρικό πρωτόκολλο του Ε.Σ.Ρ. για την υποβολή και πρωτοκόλληση των στοιχείων σας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με την υποβολή και πρωτοκόλληση των στοιχείων σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την κα Ειρήνη Ξιφαρά στο τηλέφωνο 213-1502325.