Αυτοδιοικητικές Εκλογές 8ης/15ης Οκτωβρίου 2023: Ανακοίνωση για υποβολή στοιχείων κατά την προεκλογική περίοδο – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ειδικώς στις οδηγίες συμπλήρωσης πίνακα στοιχείων προεκλογικής περιόδου της 8.10.2023 και 15.10.2023 ως προς την ακριβή ηλεκτρονική διεύθυνση esrpolyphony@gmail.com [Ορθή] αντί της προηγουμένως αναφερομένης)

Εθνικές Εκλογές της 25/6/2023: Ανακοίνωση για την έκδοση της υπ’ αρ. 1300 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3611 31/5/2023) με θέμα: «Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών, σχετικά με τις εμφανίσεις στα δημόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, των υποψηφίων βουλευτών και των οριζόμενων εκπροσώπων των κομμάτων ή των συνασπισμών, στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023»

Έναρξη ανάρτησης ανακοινώσεων Εκλογών (Εθνικών/Αυτοδιοικητικών/Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου): Εθνικές Εκλογές της 21/5/2023