Εκλογές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9/6/2024: Σύσταση σχετικά με την εφαρμογή των ισχύοντων κανόνων από τις 24:00 της Παρασκευής 7/6/2024 έως και τις 19:00 της Κυριακής 9/6/2024 προς δημοσίους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης ελεύθερης λήψης και φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 8ης/15ης Οκτωβρίου 2023: Ανακοίνωση για υποβολή στοιχείων κατά την προεκλογική περίοδο – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ειδικώς στις οδηγίες συμπλήρωσης πίνακα στοιχείων προεκλογικής περιόδου της 8.10.2023 και 15.10.2023 ως προς την ακριβή ηλεκτρονική διεύθυνση esrpolyphony@gmail.com [Ορθή] αντί της προηγουμένως αναφερομένης)

Έναρξη ανάρτησης ανακοινώσεων: Εθνικές Εκλογές της 21/5/2023