>> Σε μορφή Acrobat Reader (pdf) ή Microsoft Word (doc/docx).