Αναρτήθηκε την Τετάρτη 23/2/2022 στη Διαύγεια η Απόφαση 3/2022 του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. για την ετήσια υποβολή στοιχείων των ραδιοφωνικών σταθμών που ξεκινά την 1 Μαρτίου 2022 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 6 Μαίου 2022, ως εξής:

>> Από Τρίτη 1 Μαρτίου μέχρι Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 οι σταθμοί που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων.
>> Από Δευτέρα 28 Μαρτίου μέχρι Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 οι σταθμοί που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου.
>> Από Δευτέρα 18 Απριλίου μέχρι Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 οι σταθμοί που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Θεσσαλίας, Κρήτης και νησιών Αιγαίου Πελάγους.

Παρακαλούνται οι Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Σ για την ενημέρωση όλων των ιδιοκτητών ως προς την τήρηση της ως άνω υποχρεώσεως. Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην ως άνω απόφαση του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Πρακτικές πληροφορίες

Προς διευκόλυνση υποβολής παρέχονται τα σχετικά έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή Microsoft Word (docx):

  • Για το Έντυπο 1α Κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων (εταιρειών), κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 1β Κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων (ατομικών επιχειρήσεων), κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 1γ Κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων (ΝΠΔΔ, σωματείων, ΑΜΚΕ), κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 2: Υπεύθυνη Δήλωση περί ασυμβίβαστων ιδιοτήτων, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 3: Αναλυτική κατάσταση μετόχων, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 4: Αναλυτική κατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 5: Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 6: Στοιχεία ταυτότητας σταθμού, κάνετε κλικ εδώ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων, ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου κάθε σταθμού καταχωρείται (εντός ευλόγου χρόνου) στη στήλη «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» του Μητρώου «Λειτουργούντες σταθμοί ανά νομό» (έγγραφο excel) που είναι αναρτημένος στον ιστοχώρο του Ε.Σ.Ρ. (www.esr.gr/ραδιόφωνο). Για το λόγο αυτό συστήνεται να μην επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το πρωτόκολλο του Ε.Σ.Ρ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπάλληλο του Ε.Σ.Ρ. κ. Αικατερίνη Δημητρακοπούλου στο 213-1502377 ή να αφήνουν το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) dimitrakopoulou@esr.gr.