Αναρτήθηκε την 6η Μαρτίου 2024 στη Διαύγεια η Απόφαση 8/2024 της Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. για την ετήσια υποβολή στοιχείων των ραδιοφωνικών σταθμών που ξεκινά την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Μάϊου 2024.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των οδηγιών που περιέχονται στην ως άνω Απόφαση, ενώ οι Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Σ παρακαλούνται για την ενημέρωση όλων των ιδιοκτητών ως προς την τήρηση της ως άνω υποχρεώσεως.

Τα χρονικά πλαίσια υποβολής είναι τα εξής:

  • Από Παρασκευή 8 Μαρτίου μέχρι Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 οι σταθμοί που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων.
  • Από Πέμπτη 21 Μαρτίου μέχρι Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 οι σταθμοί που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου.
  • Από Τετάρτη 10 Απριλίου μέχρι Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 οι σταθμοί που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλίας, Κρήτης και νησιών Αιγαίου Πελάγους.

Προς διευκόλυνση υποβολής παρέχονται τα σχετικά έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή Microsoft Word (docx):

  • Για το Έντυπο 1α Στοιχεία ταυτότητας σταθμού και κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων (εταιρειών), κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 1β Στοιχεία ταυτότητας σταθμού και κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων (ατομικών επιχειρήσεων), κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 1γ Στοιχεία ταυτότητας σταθμού και κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων (ΝΠΔΔ, σωματείων, ΑΜΚΕ), κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 2: Υπεύθυνη Δήλωση φυσικών προσώπων περί ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 2Α: Υπεύθυνη Δήλωση νομικών προσώπων περί ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 3: Αναλυτική κατάσταση μετόχων και μελών διοικητικού συμβουλίου κάνετε κλικ εδώ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων, ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου κάθε σταθμού καταχωρείται (εντός ευλόγου χρόνου) στη στήλη «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» του Μητρώου «Λειτουργούντες σταθμοί ανά νομό» (αρχείο excel) που είναι αναρτημένος στον ιστοχώρο του Ε.Σ.Ρ. (www.esr.gr/ραδιόφωνο). Για το λόγο αυτό συστήνεται να μην επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το πρωτόκολλο του Ε.Σ.Ρ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπάλληλο του Ε.Σ.Ρ. κ. Αικατερίνη Δημητρακοπούλου στο 213-1502377 ή να αφήνουν το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) dimitrakopoulou@esr.gr.