Αναρτήθηκε την Τετάρτη 23/2/2022 στη Διαύγεια η Απόφαση 3/2022 του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. για την ετήσια υποβολή στοιχείων των ραδιοφωνικών σταθμών που ξεκινά την 1η Μαρτίου 2022. Εφιστάται η προσοχή των ιδιοκτητών και των Ενώσεων Ιδιοκτητών Ρ/Σ για την ενημέρωση όλων (ιδιαίτερα εκείνων που δεν έχουν τηρήσει μέχρι σήμερα την υποχρέωση αυτή) ως προς την αναγκαιότητα υποβολής των εγγράφων, που φέτος εμπλουτίζονται με δύο νέα στοιχεία (αφαιρουμένου του πιστοποιητικού πτωχεύσεως).