Αναρτήθηκε την Τετάρτη 15/2/2023 στη Διαύγεια η Απόφαση 9/2023 του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. για την ετήσια υποβολή στοιχείων των ραδιοφωνικών σταθμών που ξεκινά την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, ως εξής:

>> Από Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου μέχρι Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 οι σταθμοί που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων
>> Από Τρίτη 7 Μαρτίου μέχρι Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 οι σταθμοί που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου
>> Από Τετάρτη 22 Μαρτίου μέχρι Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 οι σταθμοί που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλίας, Κρήτης και νησιών Αιγαίου Πελάγους

Παρακαλούνται οι Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Σ για την ενημέρωση όλων των ιδιοκτητών ως προς την τήρηση της ως άνω υποχρεώσεως.

Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην ενότητα ετήσια υποβολή στοιχείων των ραδιοφωνικών σταθμών της ιστοσελίδας του Ε.Σ.Ρ.