Σύμφωνα με απόφαση της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. της 14ης Μαρτίου 2023, η ετήσια υποβολή στοιχείων από όλους τους τηλεοπτικούς παρόχους επίγειας μετάδοσης θα γίνει μέχρι την 31/5/2023. O Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. έχει εκδώσει σχετική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες υποβολής των απαραίτητων εγγράφων και γνωστοποιούνται υποδείγματα προς συμπλήρωση.