Σύμφωνα με απόφαση της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. της 22ης Φεβρουαρίου 2022, η ετήσια υποβολή στοιχείων από όλους τους τηλεοπτικούς παρόχους επίγειας μετάδοσης θα γίνει μέχρι την  31/3/2022. O Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. έχει εκδώσει σχετική απόφαση στην οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες υποβολής των απαραίτητων εγγράφων και γνωστοποιούνται υποδείγματα προς συμπλήρωση.