Σύμφωνα με απόφαση της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ.  της 14/3/2023, η ετήσια υποβολή στοιχείων στο Τμήμα Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. από όλους τους τηλεοπτικούς παρόχους επίγειας μετάδοσης θα γίνει μέχρι την 31/5/2023.

O Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. έχει εκδώσει σχετική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες υποβολής των απαραίτητων εγγράφων και γνωστοποιούνται υποδείγματα προς συμπλήρωση.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Προς διευκόλυνση υποβολής παρέχονται τα σχετικά έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή Microsoft Word (docx):

  • Για το Έντυπο 1: Διαβιβαστικό έγγραφο και κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 2: Υπεύθυνη Δήλωση μετόχων, μελών Δ.Σ., του νομίμου ή των νομίμων εκπροσώπων, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 3: Μετοχική Σύνθεση, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 4: Κατάσταση μελών Δ.Σ., κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 5: Υπεύθυνη Δήλωση νομίμων εκπροσώπων, μετόχων, κάνετε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 6: Γνωστοποίηση τόπου παροχής υπηρεσιών, κάνετε κλικ εδώ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Παρακαλούμε να μην επικοινωνείτε με το κεντρικό πρωτόκολλο του Ε.Σ.Ρ. για την υποβολή και πρωτοκόλληση των στοιχείων σας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπάλληλο του Ε.Σ.Ρ. κ. Ειρήνη Ξιφαρά στο 213-1502325 ή να αφήνουν το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) xifara@esr.gr.