Φ.Ε.Κ. χορήγησης αδείας παρόχου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας – εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».