Προκήρυξη 1/2017 για τη χορήγηση αδειών παρόχων ενημερωτικού γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας
Προκήρυξη 1/2019 για τη χορήγηση δυο (2) αδειών παρόχων ενημερωτικού γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας