Αρχείο Ανακοινώσεων και Δελτίων Τύπου στο Αποθετήριο Εγγράφων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.