16/3/2020: Ανακοίνωση τρίμηνης παράτασης της ημερομηνίας υποβολής των στοιχείων των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων για το έτος 2020

Προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Αθήνα, 16.3.2020  Αρ. πρωτ.: 246 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Ετήσια υποβολή στοιχείων ραδιοφωνικών σταθμών στο Τμήμα Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. Ύστερα από την σχετική με το ανωτέρω θέμα ανακοίνωση της 20-2-2020 και ενόψει της τρέχουσας συγκυρίας ενημερώνονται οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν τα προβλεπόμενα έγγραφα για την ενημέρωση του Μητρώου Επιχειρήσεων…

Ενόψει της τρέχουσας συγκυρίας, η Ολομέλεια αποφάσισε την ματαίωση της διαδικασίας των ακροάσεων που έχουν ορισθεί για την Δευτέρα και την Τρίτη, 16 και 17 Μαρτίου 2020. Οι σταθμοί που έχουν κληθεί για τις ημέρες αυτές θα λάβουν νέες κλήσεις

Ενόψει της τρέχουσας συγκυρίας, η Ολομέλεια αποφάσισε την ματαίωση της διαδικασίας των ακροάσεων που έχουν ορισθεί για την Δευτέρα και την Τρίτη, 16 και 17 Μαρτίου 2020. Οι σταθμοί που έχουν κληθεί για τις ημέρες αυτές θα λάβουν νέες κλήσεις.